wxj1005

  • (UID: 908829)
性别: 保密
来自: 广东
生日: 1996-07-29
自我介绍: 一个迷茫的职场新人
QQ: QQ2744667074
MSN:
心情签名: 无悲,无喜,无忧,无虑。 

  • 注册日期: 2017-4-28
  • 上次访问: 2019-8-11 12:58
  • 最后发表: 2018-3-10 08:00
  • 发帖数级别: 初学弟子 Rank: 1
  • 阅读权限: 20
  • 帖子: 30 篇(占全部帖子的 0%)
  • 平均每日发帖: 0.02 篇
  • 精华: 0 篇
  • 页面访问量: 0

在线时间: 总计在线 719 小时, 本月在线 0 小时 Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15 (升级剩余时间 1 小时)


威望: 0 , 金钱: 1 , 贡献: 10 , 鲜花: 0 , 鸡蛋: 0 , YES娱乐: 0 , 金元宝: 0


买家信用评价: 0 卖家信用评价: 0